Ceník platný od 1. července 2016
Můžete si u nás objednat vedení administrativních, ekonomických a účetních služeb pro společenství vlastníků. Máme oddělení, které tyto služby profesionálně poskytuje. Cena služby je stanovena dle rozsahu využívaných služeb a to od 90 Kč s DPH za jednotku za jeden měsíc.

Pro podporu administrativních, ekonomických a účetních služeb je v přípravě modul pro Ekonomickou správu (účetnictví) s plánovanými základními funkčnostmi jako Rozpočet, Revize, Předpisy a Platby vlastníků, Evidence dluhů, Náklady, Příkazy k úhradě, Účetní závěrka a Vyúčtování.