Společnost Syntea software group a.s. byla založena 20. 10. 2004. Transformovaně působí na českém trhu od roku 1990. Hlavním předmětem podnikání společnosti Syntea software group a.s. je poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií. Společnost je systémovým integrátorem a dodavatelem IT řešení, technologií a služeb, zejména pro finanční instituce, komerční subjekty a státní sektor.

Jsme s našimi zákazníky už více než 25 let. Dnes jsme stabilní firmou o 35 profesionálech. Od roku 1994 navrhujeme a realizujeme rozsáhlá databázová řešení (SUPRAPHON a. s., registry státní správy).

Od roku 2000 pro naše zákazníky vyvíjíme a udržujeme událostně řízené systémy, které podporují procesně orientované zpracování celorepublikového významu (Provozní informační systém České kanceláře pojistitelů, Informační systém Slovenské kanceláře pojistitelů, Informační systém dopravních nehod pro Policii Slovenské republiky). Veškeré produkty vyvíjíme s použitím standardních moderních technologií, nad kterými vyvíjíme vlastní nástroje (Xdefinice, GAM systém).