Hlavní zákazníci:

Česká kancelář pojistitelů (ČKP)

Česká kancelář pojistitelů je právnickou osobou, zřízenou zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pracovníci společnosti Syntea vytvořili pro ČKP informační systémy, které jsou od roku 2004 dále rozvíjeny a servisovány. Bylo již realizováno více jak 50 dílčích rozvojových etap. Každá obsahovala kompletní analýzu, návrh variant řešení, implementaci vybrané varianty, testy a uvedení do provozu.

Tyto systémy tvoří informační podporu základním činnostem jak vlastní ČKP, tak jejich členů (pojistitelů). Jedná se o procesně orientované systémy, které mají architekturu událostně řízených systémů s provozním režimem 7×24. Ročně tyto systémy aktualizují více jak 100 milionů záznamů.

Slovenská kancelář pojistitelů (SKP)

Slovenská kancelář pojistitelů (SKP) byla zřízena zákonem Národní rady Slovenské republiky č. 381/2001 Z.z. SKP je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou na území SR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pracovníci společnosti Syntea vytvořili pro SKP informační systémy, které jsou roku od 2004 dále rozvíjeny a servisovány. Syntea působí v roli systémového integrátora, to znamená, že společnost je odpovědná za kompletní funkčnost celého podpůrného IT systému.

Dodávané systémy do SKP tvoří IT podporu většině činností SKP a některým činnostem jejích členů (tj. pojistitelů). Část systémů tvoří podporu motoristické veřejnosti SR. Jedná se o procesně orientované systémy s architekturou událostně řízených systémů a provozním režimem 7×24. Ročně tyto systémy aktualizují více jak 60 milionů záznamů.

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (MV SR) – Služba dopravní policie PP

Pro dopravní policii Policejního zboru Slovenské republiky společnost Syntea implementovala informační systém dopravních nehod – ISDN. Cílem systému ISDN bylo poskytnout slovenské dopravní policii efektivní informační prostředek, podporující plnění jejich úkolů na úseku objasňování dopravních nehod, vyplývající původně ze zákona č. 315/1996 Z.z., později nahrazené zákonem č. 8/2009 Z.z.

Systém ISDN je v provozu od roku 2007 a svou úzkou provázaností s právní úpravou této problematiky umožňuje jednak zaznamenávat dopravní nehody na místě a dále systém podporuje proces jejich kvalifikace a vyřizování.

Jedním z výstupů ze systému ISDN jsou elektronické popisy dopravních nehod, které jsou zasílané automaticky do systému SKP a následně jednotlivým pojišťovnám, vystupujícím v roli likvidátorů daných pojistných událostí. ISDN je provozován v režimu 7×24. Ročně se tímto systémem zpracuje řádově 70 tisíc dopravních nehod.

Supraphon a.s.

Supraphon a.s. je hudební vydavatelství a jedna z nejvýznamnějších českých nahrávacích společností. Pracovníci společnosti Syntea spolupracují s hudebním vydavatelstvím Supraphon a.s. na vývoji databáze uměleckých děl a s ní spojeným systémem plateb za využití autorských práv již od roku 1997. Tyto systémy, souhrnně označované jako TON-2000, jsou společností Syntea rozvíjeny a servisovány od jejího začátku, tj. roku 2004. Jsou provozovány v režimu 5×16.

Seznam a.s. – Sbazar.cz

Seznam.cz je český internetový portál a vyhledávač. Byl založen roku 1996 a stal se jedním z prvních českých internetových katalogů a vyhledávačů v České republice, který postupně doplňoval další služby.

Jako součást řešení portálu Seznam.cz společnost Syntea vyvinula aplikaciSbazar.cz, která plní funkci internetového bazaru, určeného pro soukromou inzerci. Aplikace Sbazar.cz umožňuje nabídnout a vyhledávat převážně zboží z druhé ruky a okamžitou komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím. Průměrná návštěvnost aplikace Sbazar.cz činila v létech 2007-2012 více než 800 000 uživatelů za měsíc.

Společnost Syntea se podílela v letech 2007 – 2012 na implementaci základních úprav aplikace Sbazar.cz (jako součást řešení portálu Seznam.cz), která plní funkci internetového bazaru, určeného pro soukromou inzerci za účelem zvýšení návštěvnosti řádkové inzerce aplikace.

Pro zajištění zvýšení návštěvnosti zpracovala společnost Syntea srovnávací analýzy, navrhla prediktivní opatření, tato implementovala a následně aplikaci Sbazar.cz spravovala, udržovala a rozvíjela. Koncem roku 2012 předala Syntea správu a rozvoj aplikace Sbazar.cz společnosti Seznam.cz. Aplikace je provozována v režimu 7×24.

Hlavní Technologie:

SynDEF

Klíčový firemní produkt (SynDEF) je technologií, vyvíjenou od roku 2003 a prezentovanou na mezinárodních konferencích XML Prague. SynDEF pracuje s tzv. Xdefinicemi. Jde o přehledný, čitelný a intuitivně snadno pochopitelný nástroj pro popis, validaci a zpracování XML dokumentů, včetně jejich tvorby. Z pohledu javy nabízejí Xdefinice v některých ohledech větší možnosti než XML schémata a XSLT transformace.

Global Application Manager (GAM)

GAM je aplikační server, vytvořený pro automatické řízení a integraci aplikačního prostředí rozsáhlejších informačních systémů. Je použitý v uvedených systémech pro SKP a ČKP. Jedná se o sadu univerzálních programů a aplikací, kterou je možné libovolně rozšiřovat při dodržení definovaných rozhraní. Celý systém pracuje jako událostně řízený systém, tj. má charakter automatického workflow systému. Nabízí platformu jak pro tvorbu a řízení sad webových služeb, tak pro automatické zpracování různých typů dávkových programů, včetně plánování odložených událostí.